Nadzorom el. energije možete vaš el. energetski sustav uravnotežiti i učiniti kvalitetnijim, te tako direktno umanjiti njegove troškove.

Brzim dotokom informacija i centraliziranim prikazom i obradom, operateri mogu dobiti cjelovitu sliku o sistemu, povezati neke naizgled nepovezane događaje, stvoriti neprocjenjivo iskustvo.

Sneakers Store | シューズ
Read More

U Dini je instaliran kompletni mikroprocesorski distribuirani sustav za nadzor, upravljanjei gospodarenje električnom energijom. Sadrži 18 mjernih stanica lociranih na 8 pozicija, modeme i podstanice za komunikaciju. Na sustav je spojeno 448 digitalnih i 297 analognih signala. Cilj sustava je poboljšati kvalitetu i omogućiti bolje gospodarenje el. energijom. Stanice su bazirane na mikorkontrolerima i u slučajevima nužde mogu raditi potpuno autonomno. Cijeli sustav nadzora radi besprijekorno više od 5 godina!

best Running shoes brand | New Balance 550 Sea Salt Black - BB550LM1
Read More