Nadzor električne energije

TREBA LI UVESTI NADZOR EL. ENERGIJE?

El. energija je jedan od najvažnijih čimbenika svakog proizvodnog sustava. O njoj ovisi cijeli niz procesa, od proizvodnje do administracije.
Nije li prirodno nadzirati tako važan segment sustava?
No potreba za nadzorom ne proizlazi samo iz takve općenite pretpostavke.Glavni razlog je daleko praktičniji: nadzorom el. energije možete vaš el. energetski sustav uravnotežiti i učiniti kvalitetnijim, te tako direktno umanjiti njegove troškove. Brzim dotokom informacija i centraliziranim prikazom i obradom, operateri mogu dobiti cjelovitu sliku o sistemu, povezati neke naizgled nepovezane događaje, stvoriti neprocjenjivo iskustvo.

Primjena novih tehnoloških rješenja u sklopnoj, zaštitnoj, poluvodičkoj i drugoj tehnici može biti uzrok ekstremnih električnih pojava. Ako se tome pridodaju i vanjski poremećaji, dobije se vrlo složen i dinamičan utjecaj smetnji koji je nemoguće nadgledati bez pomoći moderne tehnologije, a koji znatno uvećava troškove rada (često smo svjedoci različitih kvarova, ponekad skupih el. uređaja, a da ne nalazimo logičke uzroke). U tom svjetlu treba promatrati i sve strože i definiranije zahtjeve svjetskih propisa na pojedine uređaje po pitanju elektromagnetske kompatibilnosti, ali i po pitanju zahtjeva na kvalitet energije.

Zbog navedenog, ali i potrebe da se stekne spoznaja o kvaliteti vlastite el. energije, kao i radi potrebe poduzimanja pravilnih mjera za povećanje otpornosti vlastitog sustava na vanjske poremećaje, nadzor kvalitete el. energije i cjelog el. sustava je od izrazite važnosti.

KVALITETA EL. ENERGIJE PREMA STANDARDU EN50160

Evropsko povjerenstvo za standardizaciju u elektrotehnici (European Committee for Electrotechical Standardization) je 05. srpnja 1994. godine potvrdilo evropski standard u kojem su definirane i opisane karakteristike napona koje mora zadovoljavati javni sustav el. distribucije (pod nazivom: Voltage charachteristics of electricity supplied by public distribution systems, EN50160). Ovaj standard određuje karakteristike napona u javnoj mreži niskog i srednjeg napona u normalnim uvjetima (niskonaponskom mrežom po spomenutom standardu smatra se ona čija efektivna vrijdnost ne prelazi 1kV, a kod srednjenaponskih 35kV). Karakteristike mreže koje su obuhvaćene ovim standardom su: frekvencija, vrijednost, valni oblik i simetrija faza napona.

ADREL sustav nadzora

U području nadzora, upravljanja i analize energetskih sustava imamo dugogodišnje iskustvo. Razvili smo cijeli niz uređaja koji autonomno ili uz računalo vrše nadzor i upravljanje. O samim mjernim instrumentima možete više saznati na stranici Proizvodi. Razvili smo i sitem kompletnog nadzora ADREL, gdje niz podstanica skuplja informacije i šalje ih u računalo koje zatim te podatke, uz dodatnu obradu, prezentira operateru u grafičkom i tekstuanom obliku. Sistemom ADREL moguće je dobiti potpuni uvid u sustav.