Opći prikaz

BLOK SHEMA SUSTAVA INTELIGENTNIH SOBA

 

Shema

OPIS RADA

Soba se do određenog vremena prije dolaska gosta održava na "vrlo ekonomičnoj" temperaturi, kad softver hotelskog poslovanja šalje obavijest sustavu Int. soba da se određena soba prebaci na "ekonomičnu temperaturu", koja se održava uvijek kad je soba izdana, a gost nije u njoj.

  • Prijavom gosta na recepciji, Hotelsko poslovanje šalje zahtjev za izdavanjem kartice (ili više kartica) za određenu sobu, sa datumom i satom do kada će kartica biti važeća.
  • Gost približi karticu Čitaču kartica ispred vrata sobe, ukoliko je kartica važeća signalna lampica na čitaču zatreperi i elektroprihvatnik otpusti bravu.
  • Otvaranjem vratiju sobe pali se Svjetlo dobrodošlice, gost odlaže karticu u Odlagač kartice, čime se uključuje rasvjeta sobe, ventil vode, regulacija temperature prebacuje na nivo "comfort", žaluzine se upravljaju prema programu, uključuje se signal "Gost u sobi" na Čitaču ispred vrata.
  • Gost može na Sobnom panelu mijenjati željenu temperaturu, isključiti klimatizaciju, uključiti signal "Ne smetaj" i uputiti poziv sobarici. Uz signalizaciju istog na samom panelu, uključuje se i signalizacija na čitaču ispred vrata sobe, kao i na računalu na recepciji.
  • U normalnom radu na displayu Sobnog panela prikazana je temperatura sobe. Ukoliko se aktivira tipka SOS, na displayu trepće poruka SOS, signalna lampica SOS na čitaču ispred sobe također, a na računalu na recepciji aktivira se zvučni alarm koji se deaktivira unosom lozinke odgovorne dežurne osobe.
  • Ako su otvorena vrata ili neki od prozora, na displayu se povremeno pali odgovarajuća poruka. Otvaranjem prozora isključuje se klimatizacija. Odlaskom gosta (vađenjem kartice iz odlagača), temperatura se prebacuje na "ekonomičnu", isključuje se rasvjeta, voda, žaluzine prema programu.

Osoblju hotela izdaju se posebne kartice koje otvaraju sve (ili odgovarajuće) sobe, njihov se ulazak registrira i može u svakom trenutku vidjeti u kojoj se sobi nalaze i kad su ušli. Sobarica nakon pospremanja sobe na Sobnom panelu skrivenom tipkom označi da je soba očišćena, što se na računalu na recepciji odmah registrira.

Cijeli sustav može raditi tako da računalo vrši nadzor i upravljanje, ili potpuno autonomno bez računala. U autonomnom modu, sobna podstanica upravlja sobom prema internom programu. U sustav može biti uključen i sigurnosni modul koji zamjenjuje računalo ukoliko je ono onemogućeno u izvršavanju programa . U osnovnom modu rada računalo redom proziva podstanice, uzima trenutna stanja svih nadziranih elemenata i prema potrebi obavještava operatera. Ukoliko operater pokrene servis za programiranje kartica, podešavanje parametara podstanice ili podešavanje informacija o korisnicima sustava, program na trenutak, dok direktno komunicira sa odabranom podstanicom, prekida petlju, izvršava direktan zahtjev, i zatim nastavlja sa prozivanjem.

Petlja prozivanja podstanica je najvažniji zadatak programa, i ima prioritet nad svim drugim procesima. Time je osigurana pravovremena prijava svih alarma, posebno SOS-a. Sustav inteligentne sobe može se spojiti na postojeći sustav hotelskog poslovanja, tako da mu proslijedi dio informacija ili za njega obavi neke poslove kao programiranje i nadziranje kartica.

Kako je ovaj projekt u cijelosti izveden u našem poduzeću, možemo dodati, promjeniti ili prilagoditi bilo koji dio sustava prema potrebama krajnjeg korisnika. Tu posebno naglašavamo mogućnost dodavanja modula za upravljanje određenim potrošačima direktno sa računala ili preko vremenskog programa koji se u svakom trenutku može mijenjati (razne rasvjete, reklame, zalijevanje i sl), te modula za gospodarenje el. energijom.

Ukoliko imate pitanja oko prilagodbe sustava vašim potrebama, ne ustručavajte se kontaktirati nas.