Telemont

 

Shvaćajući da ukoliko sistem, tokom investicije, u startu nije cjenovno prihvatljiv najvjerovatnije neće ni biti implementiran, ADRIA je kreirala konkurentnu i prihvatljivu cijenovnu politiku ne isključujući pritom nijednu funkcionalnost sistema. Investicija u sistem se vraća kroz uštedu energije u periodu od 4 do 10 godina u zavisnosti od namjene objekta i primijenjenih komponenti sistema.

Giftofvision - Sneakers search engine | Nike